Fiske

  
Gudbrandsdalslågen er en av Norges rikeste ørretfiskeelver. På våren er det også mulig med harrfiske på noen plasser. Fiskekort får dere kjøpt på internett,men vi er behjelpelige med dette i respsjonen. 

Den største fisken som er blitt tatt her gjennom tidene er 4,3 kg. Dette er ikke vanlig, men 500 grams fisker er det tatt mange av. Fiskekortpriser fås oppgitt ved henvendelse til plassen.